Edit Content

Psichologo konsultacija

Psichologo konsultacija padeda tėvams ir vaikams suprasti save, vienas kitą ir kartu įveikti sunkumus.

Pagalba vaikui daug efektyvesnė, kai į pagalbos teikimą įsitraukiama ir jo šeima. Individualių psichologo konsultacijų metu kartu su tėvais aptariamas ir analizuojamas tėvams nerimą keliantis vaiko elgesys ar emocinės reakcijos. Taikant pozityvios tėvystės principus stiprinami įgūdžiai reaguojant į vaiko probleminį elgesį. Stiprinamas tėvų ir vaiko ryšys, ieškoma būdų galinčių pagerinti vaiko adaptaciją kasdienėje aplinkoje.

Taip pat neabejojama, kad susidūrus su vaiko liga ar raidos sutrikimu įvairių psichoemocinių iššūkių patiria visa šeima. Galimi įvairūs emociniai išgyvenimai (nerimas, baimė, pyktis, beviltiškumo, bejėgiškumo jausmai ir kt.), tarpasmeninių santykių sunkumai, įprasto gyvenimo ritmo pokyčiai. Psichologo konsultacijos metu aptariami ir analizuojami tėvų patiriami išgyvenimai, ieškoma kylančių sunkumų sprendimo būdų arba adaptacijos galimybių.
Klinikoje teikiamos individualios konsultacijos pacientų tėvams. Konsultacijos trukmė – 50 min. Pagal individualų poreikį numatomas konsultacijų tęstinumas.